collin ads / adshow / doublepages / awards / copywriting / collin agency
ups and downs /
product's fates / customer relation / bill bernbach said / åh fan! 3

1978 - enda byrån som kan tapetsera med guldäggsdiplom.

adshow

Inspirerad av några yngre personers reklamintresse, har jag äntligen kommit mig för att gräva lite bland avlagringarna från min reklamperiod (ca 40 år). Här är till att börja med några helsidesannonser som gått i morgontidningarna. (Undan för undan ska jag försöka fylla på med fler. Även från kvällspressen, förstås.) De allra flesta har ingått i någon form av kampanjsammanhang. Så småningom övergående i ett mera medvetet långsiktigt märkesbyggande. Allt eftersom kunskapen om sådana effekter fördjupades.

När man tittar på dom äldsta annonserna, ska man tänka på att när man satte in en helsidesannons på 1960-talet, var man i det närmaste ensam om det. Åtminstone den veckan. Det var först framåt mitten av sjuttiotalet den sortens manifestationer blev mera allmänna. Ända fram till våra dagar, höll jag på att skriva, när dagstidningarna ett tag tenderade att bli så fulla, att tidningsutgivarna beslöt att göra dom hälften så stora och dubbelt så tjocka för att kunna få in så många fler annonser. Men samtidigt utvecklades reklam i tv och på internet, så kanske blev det ändå inte riktigt vad annonssäljarna räknat med.

När man skapar reklam arbetar för det mesta en copywriter och en art director tillsammans. Till sin hjälp har man en projektledare och vad man i övrigt kan ställa upp med från byråns och kundens sida. Som copywriter hade jag genom åren förmånen, fördelen, turen, att arbeta tillsammans med några av västsveriges bästa art directors. Vilka syns under respektiva annonser här nedan. Vad det har betytt för arbetet behöver kanske inte påpekas.

Av de många projektledare jag samarbetat med, vill jag särskilt nämna Roland Hultgren, som tidigt förstod att reklam är kommunikation och inte bara handlar om att kränga prylar, och min bror Clas Collin, som när han fått upp ångan kan tända vilken marknadsorganisation som helst.

Betydelsen av att få arbeta för uppdragsgivare som var inspirerande föredömen i sitt sätt att vurma och helhjärtat intressera sig för sina produkters och tilltänkta kunders väl och ve, ska heller inte underskattas.

Som reklamskapare och copywriter var min filosofi att dagspressannonsen skulle fungera på flera och alltmer djupare plan. På ytan skulle den väcka uppmärksamhet och snabbt kommunicera vad det handlade om, tillräckligt för att annonsen skulle göra sitt jobb redan där, dvs att bygga upp märkesmedvetandet. Hade man laddat på tillräckligt, dvs gjort ytan tillräckligt intressant och kittlande, skulle sedan också de längsta texter bli lästa. Inte av alla, men av de som ville ha en fördjupad information, antingen dom nu hade blivit lockade till det eller bara rent allmänt var mer intresserade av ämnet än andra.

Under lång tid gjorde vi regelbundet mätningar av de effekter annonserna hade. Bland nedanstående finns några som fortfarande har bland de högsta uppmätta obs-, märkes- och läsvärdena i svensk reklam. Rent matematiskt var det inte så svårt att förstå att om en annons hade observerats av närmare 90% av t.ex. Göteborgs-Postens, Dagens Nyheters och Sydsvenska Dagbladets läsare, dvs minst 1,5 miljon människor och 10% av dessa, alltså 150.000, hade blivit så intresserade att de också läst den, och bara 10% av dessa, dvs 15.000, blev så tända att dom rusade iväg till butikerna för att prova produkten, så kunde man tala om köbildning. Åtminstone i storstäderna. Satte man sedan också in annonserna i kvällspressen, och upprepade detta med jämna mellanrum, och produkten höll vad reklamen lovade, var en landsomfattande succé ganska given.

Vill du läsa texterna (konstig fråga från en copywriter), kan du klicka på respektive annons så blir den lite större. Hade jag haft en art director till min hjälp vid avbildandet av de gamla annonstrycken här på hemsidan, så hade läsbarheten säkert varit betydligt bättre.

Lasse Collin
Asperö 29 mars 2007

Copywriter: Lasse Collin


1968. Art director: Lars Öhjne

1969. Art director: Lars Öhjne

1971. Art director: Christer Holmqvist

1972. Art director: Christer Holmqvist

1972. Art director: Christer Holmqvist

1973. Art director: Christer Holmqvist

1973. Art director: Christer Holmqvist

1973. Art director: Christer Holmqvist

1974. Art director: Christer Holmqvist

1974. Art director. Christer Holmqvist 1974. Art director: Christer Holmqvist 1974. Art director: Christer Holmqvist

1975. Art director: Staffan Forsman 1975. Art director: Christer Holmqvist 1976. Art director: Staffan Forsman

1977. Art director: Thomas Carlsson

1977. Art director: Staffan Forsman

1977: Art director: Staffan Forsman

1977. Art director: Staffan Forsman

1978. Art director: Staffan Forsman

1979. Art director: Staffan Forsman


1981. Art director: Staffan Forsman

1981. Art director: Staffan Forsman

1981. Art director: Staffan Forsman1981: Art director: Tore Claesson
1982: Art director: Tore Claesson

1982. Art director: Mikko Timonen1982. Art director: Tore Claesson 1982. Art director: Staffan Forsman
1982. Art director: Mikko Timonen

1982. Art director: Staffan Forsman

1982. Art director: Staffan Forsman

1983. Art director: Staffan Forsman


1983. Art director: Mikko Timonen

1983. Art director: Mikko Timonen

1983. Art director: Mikko Timonen

1983. Art director: Christer Byhr

1983. Art director: Tore Claesson

1983. Art director: Tore Claesson

1983. Art director: Staffan Forsman

1984. Art director: Staffan Forsman

1985. Art director: Staffan Forsman

1986. Art director: Staffan Forsman

1987. Art director: Clas Johansson

1988. Art director: K-G Gyllensvärd

250

1989. Art director: Tore Claesson

1989. Art director: Clas Engwall

1989. Art director: Clas Engwall.


1989. Art director: Clas Engwall

1990. Art director: Styrbjörn Lyberg

1991. Art director: Clas Engwall

1992. Art director: Clas Engwall

1992. Art director: Clas Engwall

1993. Art director: Clas Engwall


This page is a part of www.lassecollin.se with
Jazz Pirates / C-jam / Jazz filesFree jazzCollin ads / Me